Vokabular / Les verbes usuels

Vokabular / Les verbes usuels

Par Charles Goldszlagier  
êtrezaynikh bin geve(z)n
avoirhobnikh hob gehat
mangeresnikh hob gegesn
boiretrinkenikh hob getrunken
dormirshlofnikh hob geshlofn
allergeynikh bin gegangen
venir, arriverkumenikh bin gekumen
devenirvernikh bin gevorn
regarderkuknikh hob gekukt
voirzenikh hob gezen
prendrenemenikh hob genumen
donnergebnikh hob gegebn
aiderhelfnikh hob geholfn
cuisinerkokhnikh hob gekokht
coupershnaydnikh hob geshnitn
vivrelebnikh hob gelebt
mourirshtarbnikh bin geshtorbn
acheterkoyfnikh hob gekoyft
vendrefarkoyfnikh hob farkoyft
courirloyfnikh bin gelofn
travaillerarbetnikh hob gearbet
demanderfregnikh hob gefregt
compterrekhnenikh hob gerekhnt
écrireshraybnikh hob geshribn
réfléchirtrakhtnikh hob getrakht
parlerrednikh hob geredt
pleurerveynenikh hob geveynt
lireleyenenikh hob geleyent
répondreentfernikh hob geentfert
montrervayznikh hob gevizn
lavervashnikh hob gevashn
criershrayenkh hob geshryen/geshrign
chanterzingenikh hob gezungen
rirelakhnikh hob gelakht
se reposerruenikh hob geruet
rêverkholemenikh hob gekholemt
être assiszitsnikh bin gezitsn
être deboutsteynikh bin geshtanen
être couchélignikh bin gelign
oublierfargesnikh hob fargesn
aimerlib hobnikh hob lib gehat
embrasserkushnikh hob gekusht
haïrhasnikh hob gehast
visiterbazukhnikh hob bazukht
choisirklaybnikh hob geklibn
recevoirkrignikh hob gekrign
rencontrertrefnikh hob getrofn
trouvergefinenikh hob gefunen
causershmuesnikh hob geshmuest
dansertantsnikh hob getantst
entrerarayngeynikh bin arayngegangen
travaillerarbetnikh hob gearbet
descendrearopgeynikh bin aropgegangen
monteraroyfgeynikh bin aroyfgegangen
sortiraroysgeynikh bin aroysgegangen
visiterbazukhnikh hob bazukht
discuterdiskutirnikh hob diskutirt
ouvrirefnenikh hob geefnt
finirendiknikh hob geendikt
répondreentfernikh hob geentfert
partir (avec un véhicule)avekfornikh bin avekgeforn
demanderfarlangenikh hob farlangt
égarerfarlirnikh hob farloyrn
fermerfarmakhnikh hob farmakht
réparerfarrikhtnikh hob farrokhtn
perdre (au jeu, en compétition)farshpilnikh hob farshpilt
voyagerfornIkh bin geforn
naîtregeboyrn vernikh bin geboyrn gevorn
gagner (au jeu, dans une compétition)gevinenikh hob gevinen
entendrehernikh hob gehert
espérerhofnikh hob gehoft
s'intéresserinteresirt zaynikh bin interesirt geve(z)n
attraperkhapnikh hob gekhapt
devoir (impérativement)muznikh hob gemuzt
commenceronheybnikh hob ongehoybn
arriveronkumenikh bin ongekumen
allumeronleshnikh hob ongeloshn
toucheronrirnikh hob ongerirt
arrêteropshtelnikh hob opgeshtelt
souleveroyfheybnikh hob oyfgehoybn
La conjugaison des verbes réguliers exemple :kuk N
ikhkuk
dukuk ST
er, zi, eskuk T
mirkuk N
irkuk T
zeykuk N

 

Pour revenir vers le site : http://www.yiddishpourtous.com/#!vocabulaire/h4ewi